Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa học Nhị – Hồ (Đàn Cò)

Khóa học Nhị – Hồ (Đàn Cò)

Tại sao bạn nên học Nhị – Hồ (Đàn Cò) tại Câu lạc cộ âm nhac truyền thống Unesco

Hơn 35 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa học Nhị – Hồ (Đàn Cò) ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2,5 Tháng

Buổi Học Nội Dung Yêu Cầu
Buổi 1 Kỹ thuật kéo dây buông, tập tay phải 2 giờ
Buổi 2 Kỹ thuật chạy ngón tay trái kết hợp hai tay 2 giờ
Buổi 3 Kỹ thuật chạy ngón các bài ê tuýt theo giáo trình bài tập 2 giờ
Buổi 4 Vào bài: Xòe hoa 2 giờ
Buổi 5 Vào bài: Inh lả ơi, cò lả 2 giờ
Buổi 6 Kỹ thuật chạy ngón thế tay thứ 2 2 giờ
Buổi 7 Kỹ thuật đánh luyến 2 nốt, móc đơn 2 giờ
Buổi 8 Vào bài: Lý cây bông 2 giờ
Buổi 9 Vào bài: Lý kéo chài 2 giờ
Buổi 10 Ôn tập, kiểm tra bài, ghép nhạc với dàn nhạc 2 giờ
Buổi 11 Kỹ thuật chạy ngón nốt kép 2 giờ
Buổi 12 Kỹ thuật luyến nốt kép 2 giờ
Buổi 13 Vào bài: Bèo dạt mây trôi 2 giờ
Buổi 14 Vào bài: Hoa thơm bướm lượn 2 giờ
Buổi 15 Kỹ thuật ngón tay thế thứ 3 2 giờ
Buổi 16 Kỹ thuật luyến nốt đơn với thế tay thứ 3 2 giờ
Buổi 17 Vào bài: Một số bài nhạc nước ngoài 2 giờ
Buổi 18 Vào bài: Tình nữ nhi 2 giờ
Buổi 19 Vào bài: Vén rèm châu 2 giờ
Buổi 20 Vào bài: Lý tiểu khúc 2 giờ
Buổi 21 Kỹ thuật rung lắc ngang 2 giờ
Buổi 22 Vào bài: Dân ca Bắc Bộ 2 giờ
Buổi 23 Vào bài: Dân ca Trung bộ 2 giờ
Buổi 24 Vào bài: Dân ca Nam bộ 2 giờ
Buổi 25 Vào bài: một số tác phẩm đặt biệt 2 giờ
Buổi 26 Vào bài: một số tác phẩm đặt biệt 2 giờ
Buổi 27 Ôn tập, kiểm tra bài 2 giờ
Buổi 28 Ghép nhạc 2 giờ
Buổi 29 Ghép nhạc 2 giờ
Buổi 30 Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp 2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?