Trang chủ » Khóa Âm Nhạc » Khóa Học Đàn Nguyệt

Khóa Học Đàn Nguyệt

Tại sao bạn nên học đàn nguyệt tại Câu lạc bộ âm nhac truyền thống Unesco

Hơn 85 người đã tham gia
Giảng viên là nghệ sĩ nổi tiếng
Được tham gia biểu diễn

Bạn phù hợp với Khóa Học Đàn Nguyệt ?

Chỉ cần đam mê
Quyết tâm học chăm chỉ
Thực hành nhiều

Thời gian thực học:  2,5 Tháng

Buổi Học Nội Dung Yêu Cầu
Buổi 1 Kỹ thuật cơ bản với đàn, kỹ thuật đánh hai dây buông 2 giờ
Buổi 2 Kỹ thuật chạy ngón thế tay trái 2 giờ
Buổi 3 Kỹ thuật chạy ngón các bài theo giáo trình bài tập 2 giờ
Buổi 4 Vào bài: Xòe hoa 2 giờ
Buổi 5 Vào bài: Lý cây đa 2 giờ
Buổi 6 Kỹ thuật chạy ngón thế tay 2 2 giờ
Buổi 7 Vào bài: Bèo dạt mây trôi 2 giờ
Buổi 8 Vào bài: Hoa thơm bướm lượn 2 giờ
Buổi 9 Kỹ thuật chạy ngón thế tay 3 2 giờ
Buổi 10 Kỹ thuật tay phải 2 giờ
Buổi 11 Kỹ thuật rung tay trái 2 giờ
Buổi 12 Vào bài: Người ở đừng về 2 giờ
Buổi 13 Vào bài: Lý cái mơn 2 giờ
Buổi 14 Kỹ thuật rung, nhấn 2 giờ
Buổi 15 Kỹ thuật vê tay phải 2 giờ
Buổi 16 Vào bài: Luyện 1 số tác phẩm theo giáo trình 2 giờ
Buổi 17 Ôn tập, kiểm tra bài 2 giờ
Buổi 18 Vào bài: Cô đôi thượng ngàn 2 giờ
Buổi 19 Ghép điệu xá vào trống 2 giờ
Buổi 20 Ghép điệu xá với người hát 2 giờ
Buổi 21 Vào bài: Điệu Cờn 2 giờ
Buổi 22 Ghép điệu xá với người hát 2 giờ
Buổi 23 Ôn tập, kiểm tra bài 2 giờ
Buổi 24 Vào bài: Quảng Bình quê ta ơi đoạn 1 2 giờ
Buổi 25 Vào bài: một số tác phẩm đặt biệt 2 giờ
Buổi 26 Vào bài: Lý chiều chiều 2 giờ
Buổi 27 Vào bài: Quảng Bình quê ta ơi đoạn 2 2 giờ
Buổi 28 Ôn tập, kiểm tra bài 2 giờ
Buổi 29 Ghép nhạc 2 giờ
Buổi 30 Kiểm tra, trình diễn nhạc tốt nghiệp 2 giờ
Share on Google + Share on linkedin Share on Pinterest Share on Reddit Share on Tumblr
1
Bạn cần hỗ trợ?